Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 29 Ιουλίου 2006

"Ο δανεισμός δεν αποτελεί υποκατάστατο του εισοδήματος"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην Έφη Καραγιώργου (Εφημερίδα "Έθνος", Σάββατο 29 Ιουλίου 2006)

  • 26 Φεβρουαρίου 2006

"Στον Τειρεσία όλοι οι δανειολήπτες"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στον Δημήτρη Κανέλλη (Εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής", Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2006)