Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο Ελληνικό χρηματοπιστωτικό δίκαιο"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο Μηνιαίο Οικονομικό Περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (τεύχος Μαΐου 2007)
Τραπεζικό Αφιέρωμα "Ρυθμιστικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα" - Ειδική έρευνα με τη συνεργασία της ΕΕΤ