Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Έξι απαντήσεις για τα δομημένα ομόλογα"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή" (Κυριακή 29 Απριλίου 2007)