Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Προστασία του καταναλωτή"

Άρθρο της Ειδικής Νομικής Συμβούλου ΕΕΤ κας Χριστίνας Λιβαδά
στο Μηνιαίο Οικονομικό Περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (τεύχος Μαΐου 2007)
Τραπεζικό Αφιέρωμα "Ρυθμιστικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα" - Ειδική έρευνα με τη συνεργασία της ΕΕΤ