Τελευταία Νέα - Ιστορικό

  • 18
  • ΙΟΥ
18.07.2018

Συνέντευξη της Γενικής Γραμματέως της ΕΕΤ, κας Χ. Απαλαγάκη στο Capital.gr, με θέμα «Αναγκαία η προώθηση της διαμεσολάβησης για τη μείωση των NPLs»

Η επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης και η θετική διάθεση στην υιοθέτηση σύγχρονων θεσμών όπως είναι η διαμεσολάβηση, καθώς και η αποδοχή από τους εμπλεκόμενους φορείς, των εργαλείων που παρέχει πλέον το νομοθετικό πλαίσιο, θα συμβάλουν καίρια στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.