Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ΅ERPBΆ)

  Στις 28 Νοεμβρίου 2016, το ERPB εξέδωσε Ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της 6ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του.

  Το κείμενο της εν λόγω Ανακοίνωσης, η ημερήσια διάταξη, καθώς και όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης των συναντήσεων του ERPB είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/euro/html/index.en.html

 • Δημοσίευση των εκδόσεων των SEPA Credit Transfer και SEPA Core και B2B Direct Debit Rulebooks που θα τεθούν σε ισχύ στις 19 Νοεμβρίου 2017

  Στις 24 Νοεμβρίου 2016, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (΅EPCΆ), οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των SEPA Credit Transfer (Version 1.0) και SEPA Core και B2B Direct Debit Rulebooks (Version 1.0), οι οποίες και θα τεθούν σε εφαρμογή την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017.

  Το δελτίο τύπου του EPC και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/the-new-versions-of-the-sepa-credit-transfer-and-sepa-direct-debit-scheme-rulebooks-are-published/

 • Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/62/ΕΕ

  Στις 9 Νοεμβρίου 2016, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, στην εθνική μας έννομη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/62/ΕΕ «σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου».

  Το ως άνω Σχέδιο Νόμου και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=246e2286-a8e1-4283-95c0-a6b901169a95

 • Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 3 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ΅EBAΆ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές αναφορικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να τους παρέχονται:

  • αφενός κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, και

  • αφετέρου για την καταχώριση σε δημόσιο μητρώο που τηρούν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμών (“account information services providers”, ΅AISPsΆ).

  Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

  Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.eba.europa.eu/news-press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_eventId=1646242

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ)

  Tην Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ) η έκθεση που εκπόνησε, σχετική με την ανάπτυξη και τη σημασία των υπηρεσιών γρήγορων πληρωμών μικρής αξίας (fast payments), και τις προκλήσεις που αυτές δημιουργούν για τα συστήματα πληρωμών.

  Η έκθεση, με τίτλο:΅Fast payments – enhancing the speed and availability of retail paymentsΆ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.bis.org/cpmi/publ/d154.htm