Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 7 Σεπτεμβρίου 2007

"Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Βασιλεία ΙΙ"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "City Press" (Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2007)
Αφιέρωμα στην 72η ΔΕΘ

  • 19 Αυγούστου 2007

"Τί αλλάζει για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή" (Κυριακή 19 Αυγούστου 2007)

  • 5 Αυγούστου 2007

"Υψηλό το κόστος προσαρμογής των τραπεζών στο νέο καθεστώς κανόνων της Βασιλείας ΙΙ"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "Εξπρές" (Κυριακή 5 Αυγούστου 2007)

  • 30 Ιουλίου 2007

"Η μετάπτωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο περιβάλλον «Βασιλεία II» "

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου

στην Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή" (Κυριακή 29 Ιουλίου 2007)

  • 24 Ιουλίου 2007

"Integration of European Financial Services Markets"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας με τίτλο
"Integration of European Financial Services Markets"