Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 30 Ιουλίου 2007

"Η μετάπτωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο περιβάλλον «Βασιλεία II» "

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου

στην Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή" (Κυριακή 29 Ιουλίου 2007)

  • 24 Ιουλίου 2007

"Integration of European Financial Services Markets"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας με τίτλο
"Integration of European Financial Services Markets"

  • 6 Ιουλίου 2007

"Θετικές οι επιπτώσεις σε επιχειρήσεις-καταναλωτές"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην Εφημερίδα "Εξπρές" (Παρασκευή 6 Ιουλίου 2007)

  • 1 Ιουνίου 2007

"Στο επίκεντρο των διατραπεζικών πρωτοβουλιών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Η ποιοτική αναβάθμιση των συναλλακτικών σχέσεων των τραπεζών με την πελατεία τους"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο Οικονομικό Περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2007)
Αφιέρωμα για τις συναλλακτικές σχέσεις των τραπεζών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

  • 31 Μαϊου 2007

"Τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο Ελληνικό χρηματοπιστωτικό δίκαιο"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο Μηνιαίο Οικονομικό Περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (τεύχος Μαΐου 2007)
Τραπεζικό Αφιέρωμα "Ρυθμιστικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα" - Ειδική έρευνα με τη συνεργασία της ΕΕΤ