Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Τί αλλάζει για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή" (Κυριακή 19 Αυγούστου 2007)