Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Integration of European Financial Services Markets"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας με τίτλο
"Integration of European Financial Services Markets"