Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Η μετάπτωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο περιβάλλον «Βασιλεία II» "

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου

στην Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή" (Κυριακή 29 Ιουλίου 2007)