Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 13 Μαϊου 2019

Συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Γεώργιου Χαντζηνικολάου στην γερμανική εφημερίδα Börsen-Zeitung


Η συνέντευξη όπως δημοσιεύτηκε στην Börsen-Zeitung

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος κρύβεται στην οικονομία

Σε συνέντευξή του, που φιλοξενήθηκε την 9.5.2019 στην ευρείας κυκλοφορίαs  γερμανική εφημερίδα Börsen-Zeitung, υπό τον τίτλο «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος κρύβεται στην οικονομία. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ μιλάει για την κερδοφορία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, την επιβάρυνση του χαρτοφυλακίου τους από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις ευκαιρίες επανόδου στις αγορές» ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου παρουσίασε, με αναλυτική τεκμηρίωση, την ουσιαστική πρόοδο, που έχει συντελεστεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, ιδίως την περίοδο 2017-2019.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η ελληνική τραπεζική κρίση υπήρξε, αναμφίβολα, απότοκος της δημοσιονομικής κρίσης χρέους. Παρόλα αυτά, μετά την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η βελτίωση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών των 4 ιδίως ελληνικών συστημικών τραπεζών είναι, αξιοσημείωτη. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έφτασαν στην κορύφωσή τους το Σεπτέμβριο του 2016 (€106 δισ.) έχουν μειωθεί κατά €26 δισ. (στα €80 δισ.)  δηλαδή έχουν υποχωρήσει από 50% και πλέον στο 44,8% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ με βάση τον υποβληθέντα από  τις ελληνικές τράπεζες στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) σχεδιασμό,  ο στόχος είναι η περαιτέρω κατά 50 δισ. μείωσή τους, μέχρι τέλος του 2021.

Σταδιακά, αν και με αργούς ρυθμούς επανακάμπτει η εμπιστοσύνη των καταθετών, και παρατηρείται αύξηση του ρυθμού επιστροφής των καταθέσεων,  ενώ  ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών ανταποκρίνεται, πλέον, σε υψηλά Standards εταιρικής διακυβέρνησης από άποψη διαδικασιών και στελέχωσης και συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ανάκτησης και της επενδυτικής εμπιστοσύνης, ιδίως των Γερμανών επενδυτών (καθώς η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος δανειστής του Ελληνικού Κράτους).

Τέλος, σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού έχουν συντελεστεί και στην ελληνική νομοθεσία (όπως λ.χ. η πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας), ενώ συνεχίζονται οι σοβαρές συζητήσεις για ένα καθολικό και συνολικό πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε τελική, πάντως, ανάλυση την περαιτέρω πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα καθορίσει και ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

  • 18 Ιουλίου 2018

Συνέντευξη της Γενικής Γραμματέως της ΕΕΤ, κας Χ. Απαλαγάκη στο Capital.gr, με θέμα «Αναγκαία η προώθηση της διαμεσολάβησης για τη μείωση των NPLs»

Η συνέντευξη όπως δημοσιεύτηκε στο Capital.gr

Η επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης και η θετική διάθεση στην υιοθέτηση σύγχρονων θεσμών όπως είναι η διαμεσολάβηση, καθώς και η αποδοχή από τους εμπλεκόμενους φορείς, των εργαλείων που παρέχει πλέον το νομοθετικό πλαίσιο, θα συμβάλουν καίρια στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Τα παραπάνω επισημαίνει, μιλώντας στο Capital.gr, και καταθέτοντας την μακρά ακαδημαϊκή εμπειρία της, η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κα Χαρούλα Απαλαγάκη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤ, υπό την προεδρία του κ. Νίκου Καραμούζη και σε στενή συνεργασία όλων των μελών της, έχει παράξει και παράγει σημαντικό έργο για την αναβάθμιση και την ανάδειξη του ρόλου των ελληνικών τραπεζών στην ελληνική Οικονομία. Τόσο στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της κρίσης κατά την οποία, όπως έδειξαν τα πρόσφατα stress tests, οι τράπεζες κατάφεραν να παραμείνουν ανθεκτικές,  όσο και ενόψει της εξόδου της χώρας  από το μνημονιακό πρόγραμμα και των προκλήσεων στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η ελληνική Οικονομία.  

Περισσότερα

  • 28 Ιανουαρίου 2018

Άρθρο του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Νικολάου Καραμούζη στην Καθημερινή της Κυριακής, με τίτλο «Για μια εθνική στρατηγική εξόδου από την κρίση»

Το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή της Κυριακής

Μετά την πιο τραυματική δεκαετία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, έχουμε πια τις προϋποθέσεις να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Εχουμε δηλαδή την ευκαιρία και την υποχρέωση να αποδείξουμε ότι βγάλαμε τα σωστά συμπεράσματα από τις θυσίες στις οποίες υποχρεώθηκε η ελληνική κοινωνία.

Με βελτιούμενες τις οικονομικές συνθήκες μετά την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και προσαρμογών, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σημαντικότερη πρόκληση του μέλλοντός της. Να διαμορφώσει μια συλλογική, τολμηρή, πειστική και ρεαλιστική εθνική αναπτυξιακή στρατηγική εξόδου από την κρίση, χωρίς οξύτητες και στείρες αντιπαραθέσεις, μέσω ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συγκλίσεων και δεσμεύσεων σε κρίσιμες βασικές επιλογές.

Στο σύγχρονο περιβάλλον, η αλλαγή είναι η νέα κανονικότητα. Διαρκείς κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή και ανταγωνιστική οικονομία αγοράς, απελευθερωμένης από τα δεσμά του κρατισμού και της γραφειοκρατίας. Μια οικονομία και μια κοινωνία ευκαιριών και δυνατοτήτων για τους πολλούς, που θα κάνει την Ελλάδα έναν ελκυστικό τόπο διαβίωσης και εργασίας, επενδύσεων και παραγωγής, με σταθερούς και σύγχρονους θεσμούς, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και ασφαλιστικές δικλίδες κοινωνικής προστασίας. Θα έχει συνεπώς τις προϋποθέσεις που θα ενεργοποιήσουν έναν ενάρετο κύκλο οικονομικής ανάταξης και ευημερίας για τους πολλούς και θα απελευθερώσουν τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις της χώρας.

Περισσότερα

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Συνέντευξη του Διευθυντή της ΕΕΤ στην έκδοση News & Insight του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών

While the average number of card transactions per capita and per year in the European Union (EU) is 90, it is only 50 in Greece, which places the country among the Member States most attached to cash. However, due to both government demands to reduce cash use in the country, and to the growing appetite of customers for alternative methods of payment, cash is slowly losing ground in Greece. We interviewed Vassilis Panagiotidis of the Hellenic Bank Association (HBA) to learn more about Greece’s progress towards a more cashless society, including its plan regarding instant payments.

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/insight/greeces-progress-towards-less-cash-society

  • 20 Σεπτεμβρίου 2017

Συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Νικολάου Καραμούζη στην γερμανική εφημερίδα FAZ

Η συνέντευξη όπως δημοσιεύτηκε στη FAZ

Η συνέντευξη στα αγγλικά

Οι Ελληνικές Τράπεζες αγωνίζονται για την ανάκτηση εμπιστοσύνης

Στη χώρα της κρίσης υπάρχει μία μικρή σταγόνα ελπίδας. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Καραμούζης ελπίζει σε επενδύσεις και επιστροφή καταθέσεων.

19 Σεπτεμβρίου. Είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά η τάση αλλάζει. Οι πελάτες ανακτούν ξανά ένα μέρος της εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες. Σε συζήτηση της εφημερίδας με τον κ. Καραμούζη, Πρόεδρο της ΕΕΤ και Πρόεδρο του ΔΣ της Eurobank αυτός αναφέρει ότι από το Μάϊο επέστρεψαν και αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά 1,8 δις. Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος είναι μακρύς. Οι ελληνικές τράπεζες, εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης χρέους και του επακόλουθου φόβου για έξοδο από το Ευρώ, έχασαν μεταξύ 2010 και 2016 περίπου 85 δις καταθέσεις. Σήμερα οι καταθέσεις ανέρχονται σε 125 δις. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, και το κούρεμα του ελληνικού χρέους το 2012 οι τράπεζες της χώρας, επίσης κλονίστηκαν και έχασαν το 40% των καταθέσεων.

Περισσότερα