Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

Συνέντευξη της Γενικής Γραμματέως της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κα Χαρούλας Απαλαγάκη στο Euro2day

Τα κόκκινα δάνεια εξακολουθούν παραμένουν στο επίκεντρο της ελληνικής οικονομίας. Στη συνέντευξη της η Γενική Γραμματέας της της ΕΕΤ, κα Χαρούλα Απαλαγάκη αναφέρεται στα αίτια διόγκωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και στις διαφαινόμενες προοπτικές μείωσης τους.

Η συνέντευξη όπως δημοσιεύτηκε στο EURO2day