Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

Συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Γεώργιου Χαντζηνικολάου στην γερμανική εφημερίδα Börsen-Zeitung


Η συνέντευξη όπως δημοσιεύτηκε στην Börsen-Zeitung

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος κρύβεται στην οικονομία

Σε συνέντευξή του, που φιλοξενήθηκε την 9.5.2019 στην ευρείας κυκλοφορίαs  γερμανική εφημερίδα Börsen-Zeitung, υπό τον τίτλο «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος κρύβεται στην οικονομία. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ μιλάει για την κερδοφορία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, την επιβάρυνση του χαρτοφυλακίου τους από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις ευκαιρίες επανόδου στις αγορές» ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου παρουσίασε, με αναλυτική τεκμηρίωση, την ουσιαστική πρόοδο, που έχει συντελεστεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, ιδίως την περίοδο 2017-2019.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η ελληνική τραπεζική κρίση υπήρξε, αναμφίβολα, απότοκος της δημοσιονομικής κρίσης χρέους. Παρόλα αυτά, μετά την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η βελτίωση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών των 4 ιδίως ελληνικών συστημικών τραπεζών είναι, αξιοσημείωτη. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έφτασαν στην κορύφωσή τους το Σεπτέμβριο του 2016 (€106 δισ.) έχουν μειωθεί κατά €26 δισ. (στα €80 δισ.)  δηλαδή έχουν υποχωρήσει από 50% και πλέον στο 44,8% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ με βάση τον υποβληθέντα από  τις ελληνικές τράπεζες στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) σχεδιασμό,  ο στόχος είναι η περαιτέρω κατά 50 δισ. μείωσή τους, μέχρι τέλος του 2021.

Σταδιακά, αν και με αργούς ρυθμούς επανακάμπτει η εμπιστοσύνη των καταθετών, και παρατηρείται αύξηση του ρυθμού επιστροφής των καταθέσεων,  ενώ  ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών ανταποκρίνεται, πλέον, σε υψηλά Standards εταιρικής διακυβέρνησης από άποψη διαδικασιών και στελέχωσης και συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ανάκτησης και της επενδυτικής εμπιστοσύνης, ιδίως των Γερμανών επενδυτών (καθώς η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος δανειστής του Ελληνικού Κράτους).

Τέλος, σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού έχουν συντελεστεί και στην ελληνική νομοθεσία (όπως λ.χ. η πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας), ενώ συνεχίζονται οι σοβαρές συζητήσεις για ένα καθολικό και συνολικό πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε τελική, πάντως, ανάλυση την περαιτέρω πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα καθορίσει και ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.