Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 25 Μαρτίου 2007

"Με νέο πρόσωπο ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ"

Συνέντευξη του Προέδρου της "Τειρεσίας Α.Ε." κ. Γιάννη Μούργελα
στην Ευγενία Τζώρτζη (Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή", Κυριακή 25 Μαρτίου 2007)

  • 15 Φεβρουαρίου 2007

"Τί αλλάζει στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στον Χρήστο Κώνστα (Οικονομικό Περιοδικό "Επιλογή", τεύχος Φεβρουαρίου 2007)

  • 8 Φεβρουαρίου 2007

"Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας αρωγός της προσπάθειάς τους"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο περιοδικό "Ανάπτυξη" (τεύχος 2-Φεβρουάριος 2007)

  • 4 Φεβρουαρίου 2007

"Ερχονται καταιγιστικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στον Γιάννη Παπαδογιάννη (Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή", Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2007)

  • 15 Δεκεμβρίου 2006

"Το διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο Περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (τεύχος Δεκεμβρίου 2006)