Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Δημοσίευση νέας έκδοσης για την τυποποίηση των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον ‘SEPA’

  Στις 15 Ιανουαρίου 2020, η “European Cards Stakeholders Group” (‘ECSG’), στην οποία συμμετέχει, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) δημοσίευσε δελτίο τύπου αναφορικά με την νεότερη έκδοση του “SEPA Cards Standardisation Volume” (version 9.0).

  Στη νεότερη αυτή έκδοση, η οποία τίθεται άμεσα σε εφαρμογή για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητά με τις διατάξεις του GDPR, της PSD 2 και των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) «για τις απαιτήσεις ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (‘SCA’) και τα κοινά και ανοικτά ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας (‘CSC’)».

  Δελτίο τύπου

 • Δημοσίευση Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ

  Απόφαση (ΕΕ) 2019/2195 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 5ης Δεκεμβρίου 2019 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2019/39). Η εν λόγω Απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020.

  Απόφαση (ΕΕ) 2019/2231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 10ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2020 (ΕΚΤ/2019/40). Η εν λόγω Απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στους αποδέκτες, ήτοι από την Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019.

  Απόφαση (ΕΕ) 2019/2195

  Απόφαση (ΕΕ) 2019/2231

 • Επικαιροποιημένος κατάλογος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PSPs’) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

  Στις 27 Δεκεμβρίου 2019, το ‘EPC’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με τον αριθμό των ‘PSPs’ (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, κ.λπ.) ανά χώρα που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον ‘SEPA’ (ήτοι SCT, SDDC, SDDB2B, SCTinst) με ημερομηνία αναφοράς την 10η Ιανουαρίου 2020.

  Επικαιροποιημένος κατάλογος EPC

 • Σημείωμα της ΕΚΤ για την καινοτομία στις ευρωπαϊκές πληρωμές μικρής αξίας (“retail payments”)

  Η ΕΚΤ, ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (“EcoFin Council”) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Δεκεμβρίου 2019, ετοίμασε σημείωμα για την καινοτομία στις ευρωπαϊκές πληρωμές μικρής αξίας (“retail payments”).

  Σημείωμα ΕΚΤ

 • Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR

  Στις 15 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4155) η υπ’ αριθμ. 111/6.11.2019 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της οποίας τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ελληνικής Συνιστώσας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (‘TARGET2-GR’).

  ΦΕΚ Β’ 4175/15.11.2019