Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 15 Μαϊου 2020

Δελτίο Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ»)

Οι τράπεζες παραμένουν προσηλωμένες στη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19

  • Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ κ. Jean Pierre Mustier:  «Οι τράπεζες είναι μέρος της λύσης και της πορείας προς το μέλλον».
  • Όλα τα μέλη της ΕΤΟ θα διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην επανεκκίνηση του πραγματικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

  • 8 Μαϊου 2020

Οι ελληνικές τράπεζες συμβάλλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών επιθυμεί να υπενθυμίσει στους συναλλασσόμενους τις τεχνολογικές δυνατότητες (internet και mobile banking, ATM) που παρέχουν όλες οι τράπεζες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή του συγχρωτισμού στα καταστήματα. 

Περισσότερα

  • 8 Απριλίου 2020

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά τη 10η και 13η Απριλίου 2020

Tο διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό τη 10η και τη 13η Απριλίου 2020, τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρομένων αντίστοιχα. Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Κατά τις εν λόγω ημερομηνίες τα καταστήματα των Τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες για το προσωπικό. Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

 

Περισσότερα

  • 22 Νοεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΟ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τις νέες κανονιστικές πρωτοβουλίες για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ενεργό συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων.

Περισσότερα

  • 22 Νοεμβρίου 2019

Ανάλυση επιπτώσεων του υπό ενσωμάτωση πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εταιρεία συμβούλων οικονομικής ανάλυσης Copenhagen Economics, διεξήγαγε μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις του υπό ενσωμάτωση πλαισίου της Βασιλείας III με τίτλο "EU implementation of the final Basel III framework: Impact on the banking market and on the real economy". Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και ομάδας εθνικών ενώσεων τραπεζών-μελών της.

Πρωτότυπο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ-EBF)

Μελέτη της Copenhagen Economics