Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 21 Ιουλίου 2008

"Η μετάβαση σε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι αναπόφευκτη"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στους Μιχάλη Στάγκο και Αλεξία Βλάμη (Εφημερίδα "Τα Νέα", Δευτέρα 21 Ιουλίου 2008)

  • 17 Ιουλίου 2008

"Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ: Η διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς πληρωμών με τη δυναμικη συνεισφορά του τραπεζικού κλάδου"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην "Απογευματινή της Κυριακής" (6 Ιουλίου 2008)

  • 14 Ιουλίου 2008

"Η Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά: Συνολική Θεώρηση"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)

  • 14 Ιουλίου 2008

"Εκθεση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2560/2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ"

'Αρθρο του Ειδικού Συμβούλου της ΕΕΤ κ. Βασίλη Παναγιωτίδη
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)

  • 14 Ιουλίου 2008

"Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

'Αρθρο του Ειδικού Συμβούλου της ΕΕΤ κ. Κωνσταντίνου Τασάκου
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)