Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Οικονομική κρίση και εμφάνισή της στην πραγματική οικονομία"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ.Γκόρτσου
στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Καθημερινή" (4 Δεκεμβρίου 2008)