Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"O Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ και η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά: Η διαμόρφωση της εσωτερικής αγορά πληρωμών με τη δυναμική συνεισφορά του τραπεζικού κλάδου"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "City Press" (Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008)
Αφιέρωμα στην 73η ΔΕΘ