Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 17 Μαϊου 2011

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα Εργαλεία «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» και «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» για επιχειρήσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Πρωτοβουλίας JEREMIE

  • 15 Φεβρουαρίου 2011

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Εργαλείο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για ICT» της Πρωτοβουλίας JEREMIE

  • 25 Ιανουαρίου 2011

Συναντήσεις τραπεζών με τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's και Standard & Poor's

Την Παρασκευή, 21 και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκιο τραπεζικών στελεχών, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank EFG κ. Νικόλαο Καραμούζη και Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους των διεθνών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και  Standard & Poor's.

Περισσότερα

  • 11 Ιανουαρίου 2011

Αβάσιμες αιτιάσεις ως προς τη μη συμμόρφωση των τραπεζών - μελών της με τις διατάξεις του Ν. 3689/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Σε δελτίο τύπου της στις 16 Δεκεμβρίου 2010, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επισημαίνει ότι οι τράπεζες είναι εν γένει απρόθυμες και ελλιπώς προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει ο ν. 3869/2010. Σχετική υπήρξε και πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Σε σχέση με τις εν λόγω αιτιάσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν την πραγματικότητα, όπως εξηγείται αναλυτικά κατωτέρω, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, λαμβανομένου υπόψη πάντοτε του γεγονότος ότι κάθε τράπεζα έχει τη δική της μεθοδολογία και πολιτική σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη απόφασης επί των αιτήσεων που της υποβάλλονται, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Περισσότερα

  • 10 Νοεμβρίου 2010

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για Μικροδάνεια» της Πρωτοβουλίας JEREMIE