Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας: Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την απαγόρευση πρακτικών “screen scraping” στις υπηρεσίες πληρωμών

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (ΕΤΟ-EBF) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην απορρίψει την κρίσιμη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), για τις μελλοντικές ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (PSD2). Η ΕΤΟ εκφράζει το φόβο, ότι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υιοθετήσει πλήρως τα πρότυπα της ΕΒΑ, θα τεθούν σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, η κυβερνο-ασφάλεια και η καινοτομία. 

Η πρόταση της ΕΒΑ για την PSD2 ενισχύει γενικά την ασφάλεια των δεδομένων του πελάτη κατά την πρόσβαση τους από τρίτους φορείς, δίνοντας τέλος στις γνωστές ως “screen scraping” πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές “άμεσης πρόσβασης” - που ήδη θεωρούνται τεχνολογικά παρωχημένες - επιτρέπουν σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό ενός πελάτη, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ασφαλείας του. Η ΕΒΑ προτείνει την καθιέρωση ενός τεχνολογικά ουδέτερου πεδίου δράσης για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (fintechs), ανεξάρτητα εάν πρόκειται για νέους, ή ήδη υφιστάμενους παρόχους.

Η πρόταση της EBA προϋποθέτει ότι οι τράπεζες είτε θα δημιουργήσουν έναν εξειδικευμένο χώρο αλληλεπίδρασης (interface) ο οποίος θα επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς για λογαριασμό των πελατών, είτε θα αναβαθμίσουν την ήδη υφιστάμενη αλληλεπίδραση  που παρέχουν στους πελάτες τους. Αυτές οι επιλογές θα αντικαταστήσουν τη μέχρι πρότινος πρακτική του “screen scraping” και θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών "άμεσης πρόσβασης" εντός της ΕΕ με ασφάλεια. Επιπλέον θα δώσουν τη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέξουν σε ποιά δεδομένα θα έχουν πρόσβαση οι τρίτοι (φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών). Η ΕΤΟ θεωρεί ότι η πρόταση της EBA αποτελεί μια ενιαία λύση που εγγυάται την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών ενώ θα λειτουργήσει ως σημαντικός καταλύτης καινοτομίας στον κλάδο. Η πρόταση είναι απολύτως σύμφωνη με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ.

Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται τις προτάσεις της EBA και θα επιτρέψει την διαιώνιση των πρακτικών “screen scraping” – ζητώντας από τις Τράπεζες να διατηρούν ένα δεύτερο, παράλληλο σύστημα αλληλεπίδρασης (interface) ως υποχρεωτική, πρόσθετη επιλογή για την πρόσβαση τρίτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι τράπεζες έχουν σοβαρές επιφυλάξεις από  μια τέτοια εξέλιξη και θεωρούν ότι η επιλογή αυτή θα βλάψει την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών, θα παρεμποδίσει την καινοτομία στον κλάδο και θα δυσχεράνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων των τραπεζικών λογαριασμών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΟ κ. Wim Mijs δήλωσε τα εξής:

«Η υλοποίηση  της PSD 2 μπορεί να συγκριθεί με το σχεδιασμό ενός νέου αεροσκάφους: Φτιάχνεις ασφαλή, καινοτόμα και προηγμένα συστήματα που θα του επιτρέψουν να απογειωθεί - και στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξής του, επιβάλλεται στους σχεδιαστές να φορτώσουν στο αεροσκάφος μια βαριά γεννήτρια ντίζελ. Εάν αυτό συμβεί το αεροσκάφος επιβαρύνεται και δεν μπορεί να πετάξει. Κάτι ανάλογο γίνεται τώρα: Αν επιβληθούν στις τράπεζες πρακτικές “screen-scraping”, τότε η PSD 2 δεν θα μπορέσει να “απογειωθεί” και να επιτελέσει το σκοπό της».

 

— Και τα δύο μέρη και οι τράπεζες και οι νεοεισερχόμενοι στην τεχνολογία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια του κλάδου να αναπτύξει κοινές διαδικασίες και πρότυπα. Ο χώρος συζήτησης αυτής της συνεργασίας είναι το Συμβούλιο Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (Euro Retail Payments Board), φορέας που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. —

 

Πρωτότυπο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (ΕΤΟ-EBF)