Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 18 Φεβρουαρίου 2015

Greek banks to offer MyBank for internet and mobile payment transactions

The Hellenic Bank Association (HBA) and MyBank announced today that the four systemically important banks in Greece will be adopting the MyBank online payment solution in 2015, aiming to become operational before the end of the year.

The participating banks will be Piraeus Bank, National Bank of Greece, Eurobank and Alpha Bank, with a market share coverage of more than 90% of the Greek market. MyBank will offer to the key stakeholders of the Greek e-commerce market (e-customers, private and public sector e-merchants and participating banks) an additional payment option next to payment cards, to complete their online shopping experience in a simple, efficient and secure manner. In addition, the MyBank online payment solution will extend the reach of the participants in a steadily growing local and pan-European e-commerce market.

Περισσότερα

  • 18 Φεβρουαρίου 2015

Οι ελληνικές τράπεζες υιοθετούν τη λύση ηλεκτρονικών πληρωμών της MyBank για αγορές μέσω διαδικτύου

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και η MyBank ανακοινώνουν από κοινού σήμερα, Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015, την έναρξη της συνεργασίας τους για την υιοθέτηση, εντός του 2015, από τις τέσσερις συστημικά σημαντικές τράπεζες της χώρας μας της λύσης ηλεκτρονικών πληρωμών της MyBank για πληρωμές αγορών μέσω διαδικτύου.   

Ειδικότερα, οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ: Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και Alpha Bank, με μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 90%, θα προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου μια πρόσθετη, πέραν της χρήσης χρεωστικών, προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών, επιλογή πληρωμής για τις ηλεκτρονικές αγορές τους: την επιλογή απευθείας χρέωσης του τραπεζικού τους λογαριασμού με απλό, αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Η λύση ηλεκτρονικών πληρωμών της MyBank θα συνδράμει ακόμα περισσότερο στη διαρκώς αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια εγχώρια και εν γένει πανευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου.

Περισσότερα

  • 12 Ιανουαρίου 2015

Εκπαιδευτική συνεργασία ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ & Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Συμφωνία συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση - κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων υπεγράφη μεταξύ του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των δύο φορέων για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους προς τα στελέχη επιχειρήσεων, στους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των τραπεζικών υπηρεσιών.

Περισσότερα

  • 17 Νοεμβρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας χαιρετίζει το πρόγραμμα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης δράσεων που ενισχύουν την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και υποστηρίζουν την ανάπτυξη

Την Πέμπτη και την Παρασκευή 13 και 14 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες η εξαμηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, μέλη της οποίας είναι οι ενώσεις των εμπορικών τραπεζών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου. Την Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της και Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργος Ζανιάς και ο Γενικός της Γραμματέας κ. Χρήστος Γκόρτσος.

Περισσότερα

  • 14 Ιουλίου 2014

ΕΤΙ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές

Εκπαιδευτές ζητά το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ETI) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και εμπλουτισμού του κύκλου των συνεργατών του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις σε θέματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (τραπεζικά, χρηματιστηριακά, ασφαλιστικά). Επιθυμητή είναι η διδακτική εμπειρία στην επαγγελματική ή/και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Περισσότερα