Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου ETO: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεσμεύονται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

  • Προτεραιότητα στην ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
  • Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία συγκροτεί μια νέα Συντονιστική Επιτροπή για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης.
  • Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τραπεζικό τομέα απαιτεί προσεκτική διαμόρφωση.

Η 125η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (‘ΕΤΟ’) έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου 2017. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε από τη Γενική της Γραμματέα, κα Χαρούλα Απαλαγάκη. Μετά το πέρας της συνεδρίασης η Ομοσπονδία εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (‘ΔΣ’) της ΕΤΟ επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με επίκεντρο τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού του τραπεζικού τομέα.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ήδη προβαίνουν σε περισσότερες χορηγήσεις δανείων, καθώς η πρόσβαση στη χρηματοδότηση βελτιώνεται σε όλες τις κατηγορίες δανείων. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε ακόμη μια φορά από τα στοιχεία του γ’ τριμήνου του 2017 στην τριμηνιαία Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (‘ΕΚΤ’). Η τριμηνιαία έρευνα της ΕΚΤ έδειξε ότι, για τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, οι όροι χορήγησης πιστώσεων αποκλιμακώθηκαν, ενώ η ζήτηση για δάνεια πάσης φύσεως αυξήθηκε.

Προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, το ΔΣ της ΕΤΟ απηύθυνε κάλεσμα στους φορείς χάραξης πολιτικής να διαμορφώσουν με προσοχή το φάσμα των ευρωπαϊκών και διεθνών ρυθμιστικών κανόνων για τον τραπεζικό τομέα οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Το ΔΣ αναφέρθηκε ειδικότερα στην επικείμενη συμφωνία για το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας, την ολοκλήρωση της δέσμης μέτρων της ΕΕ για τη μείωση των κινδύνων (Risk Reduction Package), το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την έναρξη ισχύος της δεύτερης ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών, γνωστής ως PSD2.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΟ, κ. Frederic Oudea δήλωσε: «Ο τομέας μας είναι σταθερά προσηλωμένος στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της ευημερίας στην Ευρώπη. Σε μια οικονομία όπως η Ευρωπαϊκή, που βασίζεται στον τραπεζικό δανεισμό, χρειαζόμαστε σαφήνεια και ορατότητα ούτως ώστε, ως φορείς παροχής δανεισμού, να μπορούμε να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας. Αυτό απαιτεί επίσης την προσεκτική αξιολόγηση και διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου με την υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα.»

Σε σχέση με την ολοκλήρωση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, το ΔΣ της ΕΤΟ επανέλαβε την ανησυχία του σε σχέση με τη διαδικασία η οποία είναι κοινώς γνωστή ως «Βασιλεία IV». Το ΔΣ επισημαίνει ότι η Επιτροπή της Βασιλείας έχει σημειώσει μόνο περιορισμένη πρόοδο στις συζητήσεις της κατά τα έτη 2016 και 2017. Ορισμένα από τα μέτρα που συζητούνται το τρέχον διάστημα, όπως το προτεινόμενο «Ελάχιστο Κεφάλαιο» (Output Floor), ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαισθησία των τραπεζών στην ανάληψη κινδύνου, ιδίως, στο πλαίσιο της ιδιαιτέρως εκτεταμένης αγοράς ενυπόθηκης πίστης για οικιστικά ακίνητα.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της «Βασιλείας IV» πρέπει να οριστικοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην βλάπτει την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών σε διεθνές επίπεδο. Εφόσον αποδειχθεί ότι η Επιτροπή της Βασιλείας αδυνατεί να βρει συμβιβαστική λύση που να μην περιλαμβάνει την απαίτηση τήρησης ελαχίστου κεφαλαίου, τότε θα πρέπει να αναληφθεί κατάλληλη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την άμβλυνση των ζημιών στον πραγματικό τομέα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της 125ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΤΟ, έλαβε χώρα επίσκεψη εκ μέρους του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Valdis Dombrovskis. Ο κ. Dombrovskis είναι υπεύθυνος για θέματα σχετικά με το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο και επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Το ΔΣ της ΕΤΟ εξέφρασε την ειλικρινή του εκτίμηση για την ευκαιρία της απευθείας ανταλλαγής απόψεων με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Παρουσία του κ. Dombrovskis τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ, μολονότι επεσήμαναν ότι οι τράπεζες ενστερνίζονται την καινοτομία και τον υγιή ανταγωνισμό, εξέφρασαν τους σοβαρούς προβληματισμούς τους σχετικά με την επικείμενη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τα ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2. Τα εν λόγω πρότυπα δεν θα πρέπει να αποβούν εις βάρος της προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας σε μια περίοδο όπου οι παραβιάσεις δεδομένων και τα περιστατικά «επιθέσεων» στον κυβερνοχώρο αυξάνονται εκθετικά.

Το ΔΣ της ΕΤΟ επανέλαβε τη δέσμευσή του για τη χρηματοδότηση του πραγματικού τομέα της οικονομίας και αναφέρθηκε στις ειδικές δράσεις στήριξης που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, περιλαμβανομένης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, των σχεδίων για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης. Συζήτησε, επίσης, την ανάγκη επίτευξης μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τον τραπεζικό τομέα.

Το ΔΣ της ΕΤΟ ενέκρινε τη συγκρότηση μιας νέας Συντονιστικής Επιτροπής για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης. Ο κ. Christian Ossig, διευθυντής της Γερμανικής Ένωσης Τραπεζών, ανέλαβε Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής.

Το ΔΣ της ΕΤΟ ανανέωσε τη θητεία του κ. Giovanni Sabatini, ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΟ, για δύο έτη ακόμη. Η δεύτερη διετής θητεία του κ. Sabatini θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018.

«Σε μια εποχή όπου οι ευρωπαϊκές οικονομίες δείχνουν σαφή σημάδια βελτίωσης, υιοθετήσαμε μια στρατηγική για το 2018 που διασφαλίζει ότι η ΕΤΟ θα μπορέσει να αναπτύξει περαιτέρω το ρόλο του αξιόπιστου και έμπιστου εταίρου όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ΕΤΟ θα συνεχίσει να εργάζεται για έναν αποτελεσματικό και ασφαλή Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα ο οποίος συμβάλλει στην ευημερία όλων», δήλωσε ο κ. Sabatini.

Σχετικά με την ΕΤΟ:

Η ΕΤΟ αριθμεί 32 εθνικές τραπεζικές ενώσεις στην Ευρώπη που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου 3.500 τράπεζες οι οποίες απασχολούν 2 εκατ. εργαζόμενους. Τα μέλη της ΕΤΟ αντιπροσωπεύουν τις τράπεζες που χορηγούν δάνεια ή άλλου είδους πιστώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, συνολικού ύψους άνω των 20 τρισ. ευρώ, οι οποίες διαχειρίζονται με ασφάλεια περισσότερες από 400 εκατ. συναλλαγές σε ημερήσια βάση. Η ΕΤΟ, η οποία ιδρύθηκε το 1960, δεσμεύεται να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στηρίξει πολιτικές που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

To δελτίο τύπου της ETO στην αγγλική γλώσσα.