Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Τραπεζογραμμάτια που έχουν κηλιδωθεί από μελάνη

  Την  Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο ενημέρωσης του συναλλακτικού κοινού, δημοσίευσε άρθρο με θέμα «Τραπεζογραμμάτια που έχουν κηλιδωθεί από μελάνη», μεταφρασμένο σε 23 γλώσσες.

  Το ενημερωτικό άρθρο αφορά τα  τραπεζογραμμάτια που προέρχονται από αντικλεπτικές συσκευές, γνωστές ως έξυπνα συστήματα αχρήστευσης τραπεζογραμματίων (intelligent banknote neutralisation system - IBNS) και ειδικότερα τα τραπεζογραμμάτια που κηλιδώνονται από μελάνη ασφαλείας ενώ γίνεται αναφορά και σε άλλα μέσα προστασίας των μετρητών, όπως η κόλλα.

  Άρθρο ΕΚΤ

 • Διακοπής έκδοσης τραπεζογραμματίων ονομαστικής αξίας 500 ευρώ

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ενημέρωση σύμφωνα με την οποία από τις 27 Ιανουαρίου 2019, 17 από τις 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ δεν θα εκδίδουν πλέον τραπεζογραμμάτια ονομαστικής αξίας 500 ευρώ. Για τη διασφάλιση ομαλής μεταβατικής περιόδου και για υλικοτεχνικούς λόγους, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας (Deutsche Bundesbank) και της Αυστρίας (Oesterreichische Nationalbank) θα εξακολουθήσουν να εκδίδουν τραπεζο-γραμμάτια ονομαστικής αξίας 500 ευρώ έως και τις 26 Απριλίου 2019.

  Τα υφιστάμενα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ θα εξακολουθούν να έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης αξίας (π.χ. για δαπάνες και αποταμίευση). Αντίστοιχα, οι τράπεζες, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος και άλλοι εμπορικοί φορείς μπορούν να θέτουν σε επανακυκλοφορία τα υφιστάμενα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ.

  Όπως όλες οι ονομαστικές αξίες των τραπεζογραμματίων ευρώ, το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα διατηρεί πάντοτε την αξία του και θα μπορεί να ανταλλάσσεται σε εθνική κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ οποιαδήποτε στιγμή.

  Άρθρο  ΕΚΤ

 • Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR

  Στις 29 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5369) η υπ’ αριθμ. 108/19.11.2018 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της οποίας τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ελληνικής Συνιστώσας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (‘TARGET2-GR’).
  Η συγκεκριμένη Πράξη εισάγει προβλέψεις για την νέα υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET («TARGET Instant Payment Settlement» ή «TIPS»), η οποία θα επιτρέπει τον διακανονισμό εντολών άμεσης πληρωμής σε χρήμα κεντρικής τράπεζας σε εικοσιτετράωρη βάση οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα του έτους, με άμεση ή σχεδόν άμεση επεξεργασία. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της υπηρεσίας TIPS, ο διακανονισμός των άμεσων πληρωμών θα διενεργείται μέσω ειδικών λογαριασμών μετρητών του TIPS («ΕΛΜ του TIPS») στο TARGET2.

  ΦΕΚ Β’ 5369/29.11.2018

 • Επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (‘SEPA’)

  Από 1η Μαρτίου 2019 το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του ‘SEPA’ θα επεκταθεί στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας και στο Βατικανό.
  Ως εκ τούτου, από την 1η Μαρτίου 2019 στον ‘SEPA’ θα περιλαμβάνονται 36 χώρες, ήτοι τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, το Πριγκιπάτο του Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και το Βατικανό.

  Ανακοίνωση