Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Διατραπεζικό εγχειρίδιο ενημέρωσης των υπαλλήλων των τραπεζών
  σχετικά με τις τυπολογίες απάτης μέσω παγίδευσης των ΑΤΜ

  Η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε διατραπεζικό εγχειρίδιο με τίτλο «Απάτες σε βάρος των τραπεζών με τη μέθοδο παγίδευσης των ΑΤΜ» με στόχο να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των υπαλλήλων των τραπεζών συμβάλλοντας στην ορθή αντιμετώπιση περιστατικών απάτης μέσω ΑΤΜ.

 • Δελτίο Τύπου για την ενημέρωση του συναλλακτικού κοινού αναφορικά
  με νέα μορφή απάτης μέσω ΑΤΜ τραπεζών

  Η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ ενημέρωσε, τον Ιούνιο του 2009, το συναλλακτικό κοινό με Δελτίο Τύπου για τις νέες μορφές απάτης που παρατηρούνται κατά τη χρήση των καρτών στα ΑΤΜ των τραπεζών.

   

 • Εφαρμογή τους προτύπου ασφαλείας PCI από τις επιχειρήσεις

  Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας για την αντιμετώπιση της απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών, συστήθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία θα επεξεργαστεί την εφαρμογή του Payment Card Industry Data Security Standard (PCI Standard) από τις συμβεβλημένες με τις τράπεζες επιχειρήσεις.

  Το PCI είναι ένα πρότυπο ασφαλείας, το οποίο αφορά τη φύλαξη των στοιχείων των κατόχων των καρτών που τις χρησιμοποιούν στην εξόφληση συναλλαγών στο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Το πρότυπο PCI φτιάχτηκε με τη συνεργασία των Οργανισμών: American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide, and Visa International και θα πρέπει να εφαρμοστεί  από τις επιχειρήσεις.

 • Διεξαγωγή Ημερίδας με τις εταιρείες που εμπορεύονται ΑΤΜ στην Ελλάδα
  και προωθούν μηχανισμούς Anti-skimming.

  Το Δεκέμβριο του 2007 οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία, Ημερίδα στην οποία εκλήθησαν οι εταιρείες που εμπορεύονται ΑΤΜ στην Ελλάδα και προωθούν μηχανισμούς Anti-skimming και παρουσίασαν τα προϊόντα τους.

  Στην Ημερίδα κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι: των Τραπεζών, της ΔΙΑΣ Α.Ε., της Α.Δ.Α.Ε., της ΕΛ.ΑΣ, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών.

 • Διεξαγωγή Ημερίδας με τις εταιρείες που παρέχουν λύσεις,
  στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιθέσεων phishing και farming

  Τον Απρίλιου του 2008 οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε Ημερίδα, από τη Γενική Γραμματεία, στην οποία κλήθηκαν οι Εταιρείες που δραστηριοποιούνται και έχουν σαν αντικείμενο την παροχή λύσεων, για την πρόληψη και την καταστολή των επιθέσεων phishing και farming.   

  Στην Ημερίδα κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι: των Τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος.