Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Αύξηση του ανώτατου ανά συναλλαγή ορίου ποσού στο σύστημα SEPA άμεσων μεταφορών πιστώσεων (SCTinst)

  Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) ανακοίνωσε την αύξηση του ανώτατου ανά συναλλαγή ορίου ποσού στο SCTinst στα 100.000 ευρώ (από 15.000 ευρώ έως 30/6/2020), από την 1η Ιουλίου 2020.

  Ανακοίνωση EPC

 • Επίβλεψη των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές

  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Απόφαση (ΕΕ) 2019/1349 της ΕΚΤ «σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης ορισμένων εξουσιών επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές» (ΕΚΤ/2019/25).

  Η Απόφαση εξειδικεύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης των εξουσιών από αρμόδια εθνική αρχή που αποτυπώνονται στο άρθρο 21(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2014  της ΕΚΤ «σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2014/28).

  Τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

  Απόφαση (ΕΕ) 2019/1349

 • Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) σχετικά με τις επιπτώσεις στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον “SEPA” σε περίπτωση ενός “No Deal Brexit”

  Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, το ‘EPC’ εξέδωσε Ανακοίνωση σχετικά με τις επιπτώσεις που θα επέλθουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον “SEPA” (“SCT”, “SDD Core”, “SDD B2B”, “SCTinst”) σε περίπτωση ενός “No Deal Brexit”.

  Στην Ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνονται, επίσης, συστάσεις προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) που μετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον “SEPA”, οι οποίες (συστάσεις) θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί στα πληροφοριακά τους συστήματα έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, όταν και αναμένεται το Ηνωμένο Βασίλειο, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να αποχωρήσει από την ΕΕ.

  Ανακοίνωση EPC

 • Απόφαση της ΕΚΤ για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης από αρμόδια εθνική αρχή συγκεκριμένων εξουσιών σε σχέση με την επίβλεψη της λειτουργίας των «συστημικά σημαντικών» συστημάτων πληρωμών

  Την 1η Αυγούστου 2019, η ΕΚΤ εξέδωσε Απόφαση (ΕΚΤ/2019/25) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης από αρμόδια εθνική αρχή συγκεκριμένων εξουσιών σε σχέση με την επίβλεψη της λειτουργίας των «συστημικά σημαντικών» συστημάτων πληρωμών.

  Η Απόφαση αυτή εξειδικεύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης των εξουσιών από αρμόδια εθνική αρχή που αποτυπώνονται στο άρθρο 21(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2014 της ΕΚΤ «σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2014/28).

  Η εν λόγω Απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Απόφαση ΕΚΤ

 • Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών έτους 2018

  Την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία έτους 2018 για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών.

  Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,
  • χρεωστικών και πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων,
  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων,
  • πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος (εδώ εμπίπτουν και οι συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες), και
  • άλλων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. εμβάσματα)

  στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2018, σε 1,2 δισ. (+133 εκατ. σε σχέση με το 2017), ήτοι 112 συναλλαγές ανά κάτοικο (+13 συναλλαγές ανά κάτοικο σε σχέση με το 2017), έναντι 265 συναλλαγών ανά κάτοικο στην ευρωζώνη.

  Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 630,2 δισ. ευρώ (82,3% επί του συνόλου για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 102 δισ. ευρώ (13,3%), οι άμεσες χρεώσεις στα 8,3 δισ. ευρώ (1,1%) και οι κάρτες πληρωμών στα 23,1 δισ. ευρώ (3%).

  Στατιστικά στοιχεία ΕΚΤ