Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Επικαιροποιημένος Οδηγός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για την τυποποίηση των QR codes & δημόσια διαβούλευση για τη διαλειτουργικότητα στις “mobile” πληρωμές

Στις 10 Ιανουαρίου 2023, το ‘EPC’ δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο Οδηγό (έκδοση 2.0, 56 σελίδων) τυποποίησης των QR codes στις “mobile” SEPA (Instant) Credit Transfer πληρωμές.

Περαιτέρω, το ‘EPC’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 114σέλιδο σχέδιο Οδηγού σε θέματα διαλειτουργικότητας “mobile” πληρωμών που βασίζονται στις τεχνολογίες ‘NFC’ και ‘BLE’ (“Bluetooth Low Energy”) στο πλαίσιο του συστήματος “SEPA (Instant) Credit Transfer”. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 21 Μαρτίου 2023.

Επικαιροποιημένος Οδηγός

Σχέδιο διαβούλευσης