Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα λόγια του Εκδότη

   [Αρχείο PDF: 130 kb]


Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαφημιστική προβολή
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από πιστωτικά ιδρύματα

   [Αρχείο PDF: 185 kb]


50 χρόνια Ευρωπαϊκή Κοινότητα:
τα στάδια διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου

Χρήστου Βλ. Γκόρτσου

   [Αρχείο PDF: 163 kb]


Η δόμηση χρηματοπιστωτικών μέσων στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Κώστα Γαλιάτσου

   [Αρχείο PDF: 87 kb]


Η παραγραφή των αξιώσεων χρηματιστή κατά του παραγγελέα του
προς απόδοση του τιμήματος αγοράς μετοχών

Ιωάννη Ρόκα

   [Αρχείο PDF: 117 kb]


Ενσωματώνοντας την «επιχειρηματική ευφυΐα» στη σύγχρονη
τραπεζική πρακτική

Αντώνη Δραγγιώτη

   [Αρχείο PDF: 88 kb]


Διατραπεζικές συναλλαγές (μετά) την εποχή του internet

Σωτήρη Συρμακέζη

   [Αρχείο PDF: 91 kb]


Η εφαρμογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών
και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

   [Αρχείο PDF: 97 kb]


Μόνιμη στήλη: SEPA - O ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ
To εδαφικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του

Επιμέλεια: Κώστα Ταβλαρίδη, Βασίλη Παναγιωτίδη

   [Αρχείο PDF: 96 kb]


Οι βιβλιοθήκες των ελληνικών τραπεζών

Επιμέλεια: Αλέκος Λιδωρίκης

   [Αρχείο PDF: 1.645 kb]


Διαχρονική ανάλυση του ελληνικού τραπεζικού τομέα
(περίοδος 1990-2003)

Κωνσταντίνου Κλήμη και Σταύρου Τσόπογλου

   [Αρχείο PDF: 864 kb]


Αναγκαστική εκτέλεση συμφωνιών χρηματοοικονομικής ασφάλειας.
Μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

Μιχάλη Ε. Αγγελάκη

   [Αρχείο PDF: 85 kb]


Καταθετικά-επενδυτικά προϊόντα - Η στροφή από τον
αποταμιευτή στον επενδυτή

Επιμέλεια: Έφη Καραγεώργου

   [Αρχείο PDF: 82 kb]


Τραπεζικά θέματα από τη δραστηριότητα της ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 141 kb]


Συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σε πρόγραμμα
για την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα

Αλκιβιάδη Αγγελακόπουλου

   [Αρχείο PDF: 79 kb]


Κοινωνική ευθύνη και ηθική των επιστημόνων χρηματοοικονομικής
και λογιστικής Ελλάδος σε μια δυναμικά μεταβαλλόμενη κοινωνία

Δημητρίου Λ. Παπαδόπουλου

   [Αρχείο PDF: 99 kb]