Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα λόγια του Εκδότη

Χρήστου Γκόρτσου, Γενικού Γραμματέα ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 143 kb]


Αφιέρωμα: Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας

   [Αρχείο PDF: 1.711 kb]


Συνοπτική παρουσίαση του Παραρτήματος 4 της ΠΔΤΕ 2577/2006

Παναγιώτη Κυριακόπουλου

   [Αρχείο PDF: 186 kb]


Το νέο πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: μια συστηματική επισκόπηση

Χρήστου Βλ. Γκόρτσου

   [Αρχείο PDF: 384 kb]


Oι επιπτώσεις στα πιστωτικά ιδρύματα από την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων
του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006

Θάνου Στεφανίδη

   [Αρχείο PDF: 298 kb]


Η σημασία της εκπαίδευσης στην πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Βασίλη Παναγιωτίδη

   [Αρχείο PDF: 233 kb]


Μόνιμη στήλη: O ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ
Oι πρωτοβουλίες για την προώθηση της χρήσης τους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Κώστα Ταβλαρίδη, Βασίλη Παναγιωτίδη

   [Αρχείο PDF: 142 kb]


Ηλεκτρονική τραπεζική. Στροφή από τις τράπεζες στα εναλλακτικά δίκτυα.
Καλύτερη εξυπηρέτηση για τον καταναλωτή

Επιμέλεια: Έφη Καραγεώργου

   [Αρχείο PDF: 166 kb]


Συστήματα CRM. Ενοποιούν εναλλακτικά δίκτυα και καταστήματα
και αναβαθμίζουν τη σχέση πελάτη-τράπεζας

Επιμέλεια: Αλέκος Λιδωρίκης

   [Αρχείο PDF: 116 kb]


Έκθεση της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Κωνσταντίνου Τασάκου

   [Αρχείο PDF: 118 kb]


Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα: O ρόλος του τραπεζικού συστήματος

Αλκιβιάδη Αγγελακόπουλου

   [Αρχείο PDF: 127 kb]


Η επίπτωση του νέου πλαισίου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων τραπεζών
(Βασιλεία ΙΙ) στη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος

Φαίδωνα Καλφάογλου

   [Αρχείο PDF: 111 kb]


Τραπεζικά θέματα από τη δραστηριότητα της ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 193 kb]


E-learning: Καιρός για εκπαίδευση vs πού καιρός για εκπαίδευση

Γιώργου Κατσουράνη

   [Αρχείο PDF: 202 kb]


Νέα συνεργασία ΕΤΙ - CFA

   [Αρχείο PDF: 563 kb]


Ιδρυτική διάσκεψη του δικτύου TTnet Ελλάδος: Μπροστά στις εξελίξεις

Κωνσταντίνου Παπαευσταθίου

   [Αρχείο PDF: 111 kb]