Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 1998 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

   [Αρχείο PDF: 66 kb]


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣΗ Ερευνα για την εικόνα του τραπεζικού συστήματος.
Αφετηρία και μεθοδικές δράσεις

Π. Ραδαίου

   [Αρχείο PDF: 232 kb]


ICAP: Αποτελέσματα της έρευνας για την εικόνα
του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος

   [Αρχείο PDF: 629 kb]


Σταδιακή βελτίωση της διεθνούς εικόνας
των Γαλλικών Τραπεζών

Robert De Bruin

   [Αρχείο PDF: 226 kb]


ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΠρος ένα γενικό νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ι. Ρόκα

   [Αρχείο PDF: 53 kb]


Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων και
επιτροπή ανταγωνισμού

Γ. Παπαϊωάννου

   [Αρχείο PDF: 75 kb]


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΤο κοινωνικά απαράδεκτο του "ενιαίου" ποσοστού φορολογήσεως
των τόκων

Καθηγητή Σ. Π. Σπέντζα

   [Αρχείο PDF: 166 kb]


Τάσεις και προοπτικές της τραπεζικής αγοράς

Φ. Χρηστίδου

   [Αρχείο PDF: 158 kb]


H περιφερειακή διάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
και οι προοπτικές της

Γ. Κ. Γεωργάντζα

   [Αρχείο PDF: 79 kb]


Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η κεφαλαιαγορά:
ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης

Π. Π. Αθανάσογλου

   [Αρχείο PDF: 157 kb]


Το κόστος διαμεσολάβησης του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος

Κ. Σουρνόπουλου

   [Αρχείο PDF: 75 kb]


Ο Μηχανισμός Αποσταθεροποιητικών (Κερδοσκοπικών)
Στρατηγικών Κίνησης Κεφαλαίων

Ζ. Μπραγκουδάκη

   [Αρχείο PDF: 91 kb]


ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣΟι εξελίξεις στην ελληνική αγορά κεφαλαίου
Π. Αλεξάκη

Η πρόταση κοινοτικής οδηγίας για τις επιχειρήσεις
ηλεκτρονικού χρήματος
Χρ. Γκόρτσου

   [Αρχείο PDF: 84 kb]


Απασχόληση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Γ. Δ. Τσατήρη

   [Αρχείο PDF: 65 kb]


ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ιστορία της ανάγνωσης

Δ. Δασκαλόπουλου

   [Αρχείο PDF: 70 kb]


IBSS - 51η Διεθνής Τραπεζική Σχολή
(International Banking Summer School)

   [Αρχείο PDF: 243 kb]