Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2000 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η αναπόφευκτη πρόκληση των τραπεζών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ
Πρόεδρος Γενικής Τράπεζας

   [Αρχείο PDF: 102 kb]


ΦΑΚΕΛΟΣ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τους:

Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
Π. ΑΛΕΞΑΚΗ
Συντονίζει ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

   [Αρχείο PDF: 624 kb]


ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΗ προστασία των καταναλωτών στην
Ηλεκτρονική Τραπεζική

Κ. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ

   [Αρχείο PDF: 144 kb]


Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών ρόλων
στην αγορά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και η
θέση των τραπεζών

Ι. ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ - Δρ Δ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

   [Αρχείο PDF: 165 kb]


Λογιστικά, φορολογικά προβλήματα
ανωνύμων εταιρειών

Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ

   [Αρχείο PDF: 164 kb]


Aσκηση νομισματικής πολιτικής της
Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας με χρήση
των παγίων διευκολύνσεων

Χ. ΝΟΥΜΗΣ

   [Αρχείο PDF: 170 kb]


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣΟι εξελίξεις στην ελληνική αγορά κεφαλαίου

Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

   [Αρχείο PDF: 108 kb]


Ηλεκτρονικό εμπόριο και δίκαιο

Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

   [Αρχείο PDF: 138 kb]


Το δικαίωμα προαιρέσεως επί μετόχων των
εργαζομένων (stock options)

Γ. ΤΣΑΤΗΡΗΣ

   [Αρχείο PDF: 117 kb]


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΗ συμβολή της φορολογίας στην οικονομική ανάπτυξη
και ο διαμεσολαβητικός ρόλος των τραπεζών

Δ. ΚΑΛΔΗΣ

   [Αρχείο PDF: 114 kb]


Συνταγματικά ζητήματα που γεννώνται στη φορολογία
εισοδήματος από τραπεζικές εργασίες

Η. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

   [Αρχείο PDF: 134 kb]


Η φορολόγηση των εισοδημάτων
από καταθέσεις - Κοινοτικές εξελίξεις

Α. ΓΚΟΥΣΚΟΥ-ΣΕΛΕΚΟΥ

   [Αρχείο PDF: 93 kb]


Η φορολόγηση των εισοδημάτων από
αμοιβαία κεφάλαια και η πρόταση οδηγίας της
ΕΕ για τη φορολογία των αποταμιέυσεων

Σ. ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

   [Αρχείο PDF: 62 kb]


Η φορολόγηση των προσόδων από κινητές
αξίες στην Ελλάδα. Εξελίξεις και προοπτικές

Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ

   [Αρχείο PDF: 135 kb]


Ζητήματα φορολογικής μεταχείρισης και παραγώγων
χρηματοοικονομικών προιόντων στην ελληνική έννομη τάξη

Θ. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

   [Αρχείο PDF: 187 kb]


Προβλήματα από την εφαρμογή του θεσμού της
χρηματοδοτικής μίσθωσης και στα ακίνητα

Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

   [Αρχείο PDF: 185 kb]


Τα έξοδα διοίκησης κεντρικού σε
αλλοδαπά τραπεζικά υποκαταστήματα

Α. ΜΑΛΛΙΟΥ

   [Αρχείο PDF: 144 kb]


Οι ειδικές φορολογίες στις τραπεζικές εργασίες.
Διαπιστώσεις από την εφαρμογή τους.
Σκέψεις και προβληματισμοί

Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

   [Αρχείο PDF: 114 kb]


Μετασχηματισμοί τραπεζών και τα
φορολογικά ζητήματα που αναφύονται από
την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων

Τ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ

   [Αρχείο PDF: 343 kb]


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

   [Αρχείο PDF: 127 kb]


ΙΣΤΟΡΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΤΡΑΠΕΖΕΣ

"Χρηματιστήριο Αθηνών. Μια προσπάθεια
ιστορικής ανάγνωσης"

ΑΙΚ. ΜΡΕΓΙΑΝΝΗ

   [Αρχείο PDF: 714 kb]


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   [Αρχείο PDF: 99 kb]