Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2002 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KYPIΑ APΘPΑ"Προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου
των τραπεζών στο σύγχρονο περιβάλλον"

Κωνσταντίνου Σταμούλη
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
της Tράπεζας Αττικής

   [Αρχείο PDF: 146 kb]


"Η πολλαπλή συνεισφορά των τραπεζών
στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας"

Αντώνη Κ. Χασιώτη
Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου
της Γενικής Tράπεζας της Ελλάδος

   [Αρχείο PDF: 149 kb]


ΔΙΕΘΝΗ ΛOΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡOΤΥΠΑΣυζήτηση Στρογγυλής Tραπέζης

"Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Η εφαρμογή τους
στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα"

Συμμετέχουν:
Θεόδωρος Πανταλάκης,
Υποδιοικητής, Εθνική Τράπεζα,
Μαρίνος Γιαννόπουλος,
Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και CFO,
Alpha Bank,
Σταύρος Λεκκάκος,
Γενικός Διευθυντής, Τράπεζα Πειραιώς και ΕΤΒΑ,
Δημήτρης Μόσχος,
Οικον. Σύμβουλος, Εμπορική Τράπεζα,
Μιχάλης Πάππαρης,
Γενικός Διευθυντής, Aspis Bank,
Πόλα Χατζησωτηρίου
Γενικός Διευθυντής και CFO,
EFG Eurobank Ergasias,
Συντονίζει ο: X. Παπαδημητρίου

   [Αρχείο PDF: 317 kb]


"Tα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα"

   [Αρχείο PDF: 134 kb]


Η εισαγωγή των ΔΛΠ στα πλαίσια
του τραπεζικού συστήματος"

Αναστ. Τσάμη

   [Αρχείο PDF: 236 kb]


"Τα ΔΛΠ στον ελληνικό τραπεζικό χώρο"

Στ. Πετρόπουλου

   [Αρχείο PDF: 227 kb]


ΕΠOΠΤΕΙΑ TΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ"Θεσμικές πτυχές της εποπτείας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά
την εισαγωγή του ευρώ"

C.A.E. Goodhart

   [Αρχείο PDF: 125 kb]


"Τραπεζικές κρίσεις και πολιτικές
αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος"

Γ. Πιντέρη

   [Αρχείο PDF: 200 kb]


"Value-at-risk (var) μεθοδολογία εκτίμησης
του κινδύνου αγοράς και (var) παράγωγα
εργαλεία"

Δ. Καινούργιου

   [Αρχείο PDF: 144 kb]


TPAΠEZIKA ΘEMATA"Tο venture capital στην Ελλάδα. Πρώτα
αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας"

Κωνστ. Ζοπουνίδη - Μ. Μπακατσάκη -
Μανουδάκη

   [Αρχείο PDF: 257 kb]


"Ομοιόμορφοι κανόνες και διεθνές εμπόριο"

Ηλ. Πορτοκαλάκη

   [Αρχείο PDF: 167 kb]


ΘΕΣΜΙKA ΘEMATA"Εργασιακά θέματα και θέματα κοινωνικής
ασφάλισης στο πλαίσιο της Ελληνικής
Προεδρίας της ΕΕ"

Γ. Τσατήρη

   [Αρχείο PDF: 161 kb]


"Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών
παροχών"

Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου

   [Αρχείο PDF: 193 kb]


TPAΠEZIKO ΔIKAIO KAI ΔIKAIO KEΦAΛAIAΓOPAΣ"Διεθνείς και κοινοτικές εξελίξεις"

   [Αρχείο PDF: 136 kb]


"Eσωτερικές εξελίξεις"

   [Αρχείο PDF: 141 kb]


ΔPAΣTHPIOTHTΑ ΕΕΤΔιατραπεζικές επιτροπές

   [Αρχείο PDF: 178 kb]


Eλληνικό Tραπεζικό Iνστιτούτο

   [Αρχείο PDF: 120 kb]


TPAΠEZIKOΣ MEΣOΛABHTHΣ

   [Αρχείο PDF: 101 kb]


NOMIΣMA & NOMIΣMATIKEΣ KPIΣEIΣ ΣTHN EΛΛAΔA

"Οικονομικός εκσυγχρονισμός, πολεμική
συγκυρία και πολιτική μετάβαση (1910-1926)"

Aικ. Mπρέγιαννη

   [Αρχείο PDF: 966 kb]