Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2003 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KYPIO APΘPO

"Οι σχέσεις των επιχειρήσεων με τις τράπεζες
στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον"

Αντώνη Κ. Χασιώτη
Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου
Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος

   [Αρχείο PDF: 97 kb]


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡOΕΔΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Απόψεις των:Παναγιώτη Θωμόπουλου

Υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος

   [Αρχείο PDF: 72 kb]


Σταύρου Θωμαδάκη

Προέδρου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

   [Αρχείο PDF: 76 kb]


Γιώργου Ζανιά

Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών

   [Αρχείο PDF: 78 kb]


Επιμέλεια: Xαράλαμπος Παπαδημητρίου

   [Αρχείο PDF: 65 kb]


"Αξιολόγηση του έργου της Ελληνικής Προεδρίας
για τον χρηματοπιστωτικό τομέα"

Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
Γενικού Γραμματέα ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 145 kb]


ΚOΙΝΩΝΙΚΑ ΘEMATA

"Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος"

Γεωργίου Δ. Tσατήρη

   [Αρχείο PDF: 170 kb]


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘEMATA

"Ενεργειακές αγορές και παράγωγα
χρηματοοικονομικά συμβόλαια ηλεκτρικής
ενέργειας"

Δημήτρη Καινούργιου

   [Αρχείο PDF: 192 kb]


ΕΠOΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ"Η μέθοδος του προγραμματισμού στόχων
για τη διαχείριση τραπεζικών κινδύνων:
Η περίπτωση του Asset Liability Management"

Κικής Κοσμίδου, Κων/νου Ζοπουνίδη

   [Αρχείο PDF: 132 kb]


"Αλλαγές στις μεθόδους υπολογισμού
κεφαλαιακών απαιτήσεων λειτουργικού κινδύνου"

   [Αρχείο PDF: 147 kb]


TPAΠEZIKO ΔIKAIO KAI ΔIKAIO KEΦAΛAIAΓOPAΣ"Διεθνείς και κοινοτικές εξελίξεις"

   [Αρχείο PDF: 161 kb]


"Eσωτερικές εξελίξεις"

   [Αρχείο PDF: 142 kb]


ΔPAΣTHPIOTHTΑ ΕΕΤΔιατραπεζικές επιτροπές

   [Αρχείο PDF: 126 kb]


Eλληνικό Tραπεζικό Iνστιτούτο

   [Αρχείο PDF: 282 kb]


Eκπαιδευτικά θέματα

Aλεξάνδρου Kύρτση

   [Αρχείο PDF: 164 kb]


TPAΠEZIKOΣ MEΣOΛABHTHΣ

   [Αρχείο PDF: 124 kb]


NOMIΣMA & NOMIΣMATIKEΣ KPIΣEIΣ ΣTHN EΛΛAΔA

"Νομισματική σταθεροποίηση και πολιτικός μετασχηματισμός.
Ενα σχόλιο για την περίοδο του μεσοπολέμου"

Aικ. Mπρεγιάννη

   [Αρχείο PDF: 611 kb]