Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

OMIΛIA

Kαιρός για Δράση: Ξεκάθαροι στόχοι και ένα
αξιόπιστο Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία της
Eνιαίας Aγοράς Πληρωμών σε Eυρώ

Gertrude Tumpel-Gugerell

   [Αρχείο PDF: 90 kb]


ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3259/2004

Tο πλήρες κείμενο του άρθρου
Oι διευκρινίσεις της EET
Σχόλιο του Nομικού Συμβούλου της EET
κ. Γιάννη Mούργελα

   [Αρχείο PDF: 151 kb]


ΔIAXEIPIΣH KINΔYNΩNO κίνδυνος διακανονισμού πράξεων συναλλάγματος:
Το έργο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών
και η λειτουργία της Τράπεζας
Διακανονισμού Αδιάλειπτης Σύνδεσης

Kωνσταντίνου Tασάκου

   [Αρχείο PDF: 146 kb]


Yποδείγματα πιστωτικού κινδύνου τύπου Merton (1974)
και η προβλεπτική τους ικανότητα ως συστήματα
έγκαιρης προειδοποίησης

Γεωργίου A. Xριστοδουλάκη

   [Αρχείο PDF: 140 kb]


ΚΕΦΑΛΑΙΑΓOPA

Oι αρχικές αποδόσεις των Eλληνικών Δημόσιων
Eγγραφών κατά την περίοδο 1976-2003

Xρήστου Π. Nούνη

   [Αρχείο PDF: 140 kb]


TPAΠEZIKO ΔIKAIO KAI ΔIKAIO KEΦAΛAIAΓOPAΣΔιεθνείς και κοινοτικές εξελίξεις

   [Αρχείο PDF: 132 kb]


Eσωτερικές εξελίξεις

   [Αρχείο PDF: 127 kb]


ΔPAΣTHPIOTHTΑ ΕΕΤ

Διατραπεζικές επιτροπές

   [Αρχείο PDF: 182 kb]


HBA - ALBA MBA IN BANKING

   [Αρχείο PDF: 111 kb]


TPAΠEZIKOΣ MEΣOΛABHTHΣ

   [Αρχείο PDF: 91 kb]