Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

IBSS 2004Συνοπτική παρουσίαση του ακαδημαϊκου προγράμματος

   [Αρχείο PDF: 171 kb]


The impact of the New Basel Capital Accord
to the banking system

Τ. Αράπογλου

   [Αρχείο PDF: 71 kb]


The New Basel Accord: Challenges for Banks
and their Supervisors

Χρ. Γκόρτσου

   [Αρχείο PDF: 108 kb]


ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘEMATAΔιαχείριση κινδύνων στον κύκλο της
Καταναλωτικής Πίστης

Γ. Αδρακτά - Δ. Αναγνωστόπουλου

   [Αρχείο PDF: 128 kb]


Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς από την Τειρεσίας ΑΕ

Ε. Αλεξανδροπούλου/Αιγυπτιάδου

   [Αρχείο PDF: 134 kb]


Διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΙΑS)21

Γ. Ιατρίδη

   [Αρχείο PDF: 141 kb]


Τράπεζες και αειφόρος ανάπτυξη

B. Καρατζόγλου

   [Αρχείο PDF: 153 kb]


ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ EFQM

   [Αρχείο PDF: 88 kb]


TPAΠEZIKO ΔIKAIO KAI ΔIKAIO KEΦAΛAIAΓOPAΣΔιεθνείς και κοινοτικές εξελίξεις

   [Αρχείο PDF: 122 kb]


Eσωτερικές εξελίξεις

   [Αρχείο PDF: 109 kb]


ΔPAΣTHPIOTHTΑ ΕΕΤ

Διατραπεζικές επιτροπές

   [Αρχείο PDF: 176 kb]


EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝOΥ ΕΤΙ

   [Αρχείο PDF: 152 kb]


TPAΠEZIKOΣ MEΣOΛABHTHΣ

   [Αρχείο PDF: 87 kb]