Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα λόγια του Εκδότη

   [Αρχείο PDF: 478 kb]


Οι διεθνείς τάσεις στις τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές
και πιθανές επενέργειες στον τραπεζικό κλάδο των χωρών
της ΝΑ Ευρώπης

Νικόλαου Νανόπουλου

   [Αρχείο PDF: 564 kb]


Priorities for the Completion of Europe's Financial Services
Markets Integration

Michel Pebereau

   [Αρχείο PDF: 623 kb]


Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος και της ΕΕΤ στην
αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες

Συνέδριο υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

   [Αρχείο PDF: 424 kb]


Yβριδικά υποδείγματα εκτίμησης πιστοληπτικής ικανότητος

Αλέξανδρου Β. Μπένου

   [Αρχείο PDF: 574 kb]


Μεθοδολογία RAROC στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:
Το επόμενο βήμα μετά το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής
της Βασιλείας

Φλώρας Ρούσσου

   [Αρχείο PDF: 543 kb]


Η χρηματοδότηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων

Θεόδωρου Κυριαζίδη

   [Αρχείο PDF: 489 kb]


Το ευρωπαϊκό θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μέσα
και τα συστήματα πληρωμών: μια συνοπτική θεώρηση

Χρήστου Βλ. Γκόρτσου

   [Αρχείο PDF: 658 kb]


Τραπεζικά θέματα από τη δραστηριότητα της ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 560 kb]


Eσείς ρωτάτε και η TEIPEΣIAΣ απαντά

   [Αρχείο PDF: 442 kb]


H κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων

Ana Barros Graca, Marcia Costa, Teresa Pereira

   [Αρχείο PDF: 475 kb]


Γιατί η αρχή είναι το ήμισυ του παντός...

Νατάσσας Πασχάλη

   [Αρχείο PDF: 547 kb]


Στεγαστική πίστη και εκπαίδευση

Κώστα Γαλιάτσου

   [Αρχείο PDF: 505 kb]