Εκδόσεις / Δελτίο ΕΕΤ

  • Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα λόγια του Εκδότη

Χρήστου Γκόρτσου, Γενικού Γραμματέα ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 112 kb]


Aκρόαση του Προέδρου της ΕΕΤ, κ. Τάκη Αράπογλου,
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

   [Αρχείο PDF: 106 kb]


Αφιέρωμα: Η νέα Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 αναφορικά με τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου

   [Αρχείο PDF: 450 kb]


Ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος περί εσωτερικού ελέγχου,
διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης
των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Παναγιώτη Κυριακόπουλου

   [Αρχείο PDF: 122 kb]


Το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης
και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων:
μια συστηματική επισκόπηση

Χρήστου Βλ. Γκόρτσου

   [Αρχείο PDF: 111 kb]


Κατευθύνσεις και προοπτικές που τίθενται για τις Μονάδες Εσωτερικής Επιθεώρησης
των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006

Γεωργίου Ι. Πάσχα

   [Αρχείο PDF: 94 kb]


Η λειτουργία της κανονιστικής συμμορφώσεως στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
και η εμπειρία της Alpha Bank

Γεράσιμου Μανωλάκενα

   [Αρχείο PDF: 122 kb]


Εφαρμογή αρχών λειτουργίας ΣΕΕ σε επίπεδο τραπεζικού ομίλου

Δέσποινας Ανδρεάδου

   [Αρχείο PDF: 130 kb]


Θέματα πρακτικής εφαρμογής σε ό,τι αφορά τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων
με αναφορά στην ΠΔ/ΤΕ 2577/2006

Αντώνη Δραγγιώτη

   [Αρχείο PDF: 115 kb]


H κανονιστική συμμόρφωση στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Χρήστου Σπ. Χρυσάνθη

   [Αρχείο PDF: 102 kb]


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τράπεζες
Ο σύγχρονος τρόπος μάνατζμεντ

Επιμέλεια: Αλέκος Λιδωρίκης

   [Αρχείο PDF: 195 kb]


Τραπεζικά θέματα από τη δραστηριότητα της ΕΕΤ

   [Αρχείο PDF: 160 kb]


«Πλαστικό χρήμα»: Διευκόλυνση του καταναλωτή

Επιμέλεια: Έφη Καραγεώργου

   [Αρχείο PDF: 122 kb]


Επαγγελματική πιστοποίηση και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού

Γεωργίας Ν. Στεργιοπούλου

   [Αρχείο PDF: 92 kb]


ΕΤΙ - Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2006-2007

   [Αρχείο PDF: 242 kb]