Εκδόσεις / Ιστορικά Θέματα

  • 1997

Οι τράπεζες στην Ελλάδα - 1996

Οι τράπεζες στην Ελλάδα - 1996

Επιμέλεια: Γραφείο οικονομικής ανάλυσης ΕΕΤ

Εκδότης: ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 1997

Σελίδες: 116

Διάθεση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Παρουσίαση των ετήσιων ισολογισμών των ελληνικών και ξένων τραπεζών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και καταγραφή και συνολική αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για το έτος 1996.