Εκδόσεις / Ευρωπαϊκά Θέματα

  • 1989

Η τραπεζική πολιτική της ΕΟΚ εν όψει του 1992

Η τραπεζική πολιτική της ΕΟΚ εν όψει του 1992

Υπότιτλος: Στρατηγικές επιλογές για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Συγγραφέας: Γ. Σπ. Ζαββός

Εκδότης: ΕΕΤ - Αντ. Ν. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 1989

Σελίδες: 398

Σειρά: Διεθνής Τραπεζική

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ.: 210 3618.198

Μετά την υιοθέτηση της «Λευκής Βίβλου» και της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης μεταβλήθηκε ριζικά το παραδοσιακό τραπεζικό σκηνικό, γεγονός που έδωσε το έναυσμα για την έκδοση αυτή.

Στο βιβλίο σκιαγραφούνται και αναλύονται οι σημαντικότεροι σταθμοί που σφράγισαν το διεθνές τραπεζικό σύστημα τα χρόνια πριν το 1989. Πραγματοποιείται συστηματικά η ανάλυση και ανάπτυξη των βασικών παραμέτρων της πολιτικής της Κοινότητας για τον τραπεζικό τομέα το 1992. Επίσης εξετάζονται οι σημαντικότερες επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τόσο από τις εξελίξεις του διεθνούς τραπεζικού συστήματος όσο και από την εφαρμογή της τραπεζικής πολιτικής της Κοινότητας για το 1992. Αναλύονται πιο συστηματικά οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του ανταγωνισμού στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και υπογραμμίζονται τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι ελληνικές αρχές για την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επισημαίνονται οι στρατηγικές επιλογές που προσφέρονται στις ελληνικές τράπεζες και αρχές εν όψει του 1992 και εντοπίζονται οι αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Υπογραμμίζονται τα οφέλη που θα έχει η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση τόσο για τον έλληνα καταθέτη, ασφαλιζόμενο και επενδυτή όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.