Εκδόσεις / Ευρωπαϊκά Θέματα

  • 1990

Η θεσμική θεμελίωση της κοινής τραπεζικής αγοράς

Η θεσμική θεμελίωση της κοινής τραπεζικής αγοράς

Υπότιτλος: Η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία και οι άλλες βασικές πηγές του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου της ΕΟΚ

Συγγραφέας: Γ. Εμμ. Τραγάκης

Εκδότης: ΕΕΤ - Αντ. Ν. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 1990

Σελίδες: 267

Σειρά: Διεθνής Τραπεζική

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ.: 210 3618198

Η έκδοση αυτή αποτελεί προσπάθεια απλοποίησης και ταξινόμησης των βασικών θεμάτων και εννοιών της πολύπλοκης κοινοτικής νομοθεσίας στον τραπεζικό τομέα της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να αφεθούν κενά στη θεσμική απεικόνιση του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΟΚ.

Το Πρώτο Μέρος αποτελεί συνθετική σύνοψη των κυριότερων ρυθμίσεων του βασικού κορμού της κοινοτικής τραπεζικής νομοθεσίας. Το Δεύτερο Μέρος παρέχει αλφαβητική ταξινόμηση όλων των βασικών όρων και κανόνων του κοινοτικού τραπεζικού δικαίου. Σε κάθε λήμμα αναλύονται οι κυριότεροι ορισμοί και διατάξεις του με τις ανάλογες συμπληρώσεις, αναφορές στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία και σελιδογραφικές παραπομπές. Το Τρίτο Μέρος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνοπτική καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας όλων των πηγών του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού δικαίου της Κοινότητας. Στο Τέταρτο Μέρος καταχωρούνται αυτούσια και σε κωδικοποιημένη μορφή τα σημαντικότερα κείμενα της κοινοτικής τραπεζικής νομοθεσίας, καθώς και τα μέχρι το 1990 βασικά μέτρα ενσωμάτωσής της στην ελληνική έννομη τάξη.