Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1988

Διεθνής τραπεζική: Θεωρία και πρακτική

Διεθνής τραπεζική: Θεωρία και πρακτική

Συγγραφέας: Y. S. Park - J. Zwick

Εκδότης: ΕΕΤ-Παπαζήσης

Χρονολογία Έκδοσης: 1988

Σελίδες: 230

Σειρά: Διεθνής τραπεζική

Διάθεση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Το βιβλίο αναφέρεται στη διεθνή τραπεζική και στις αμοιβαίες σχέσεις της με τις εγχώριες και τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, και δίνει μια γενική εικόνα της εξέλιξης του διεθνούς τραπεζικού συστήματος μέσα στο χρόνο.

 

Η πρωτοφανής εξάπλωση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων, που σημειώθηκε ύστερα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οδήγησε και στην ολοένα μεγαλύτερη διεθνοποίηση των τραπεζικών εργασιών. Αυξήθηκε ραγδαία ο αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων που έκαναν την είσοδό τους στο διεθνές πεδίο, ενώ με την εφαρμογή των νέων τεχνικών χρηματοδότησης δημιουργήθηκαν καινούριες τραπεζικές εργασίες.

 

Στη δεκαετία του 1960 η ανάπτυξη στην Ευρώπη μιας διεθνούς χρηματαγοράς, χωρίς ρυθμιστικούς περιορισμούς, της λεγόμενης αγοράς ευρωδολαρίων, έδωσε ώθηση σε διεθνείς τραπεζικές δραστηριότητες, όπως οι εμπορικές χρηματοδοτήσεις, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ευρωσυναλλάγματος και οι πράξεις ξένου συναλλάγματος. Επίσης εμφανίστηκε η αγορά ευρωχρεογράφων, μια διεθνής κεφαλαιαγορά που ήρθε να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

 

Στη δεκαετία του 1970 η διεθνής τραπεζική πραγματοποίησε ένα ακόμη γιγαντιαίο άλμα, με την ανάπτυξη της αγοράς ευρωπιστώσεων κυμαινόμενου επιτοκίου. Η συσσώρευση των πετροδολαρίων, αλλά και οι αυξανόμενες ανάγκες των κρατών για χρηματοδότηση του ισοζυγίου πληρωμών τους προσέλκυσε φερέγγυους δανειολήπτες στην αγορά μεσοπρόθεσμων ευρωπιστώσεων, η οποία έγινε γρήγορα το κέντρο δράσης της διεθνούς τραπεζικής.