Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1995

Ο νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

 Ο νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Υπότιτλος: Ξέπλυμα χρημάτων

Συγγραφέας: Γ. Tραγάκης

Εκδότης: EET

Χρονολογία Έκδοσης: 1995

Σελίδες: 70

Διάθεση: Έχει εξαντληθεί

Με το νόμο 2331/24.8.95 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ("ξέπλυμα βρώμικου χρήματος") επιβλήθηκαν πολλές υποχρεώσεις και καθήκοντα σε όλους τους φορείς του ελληνικού τραπεζικού και ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ αναδιατυπώθηκε η υποχρέωση της εχεμύθειας στις συναλλακτικές σχέσεις με την πελατεία τους.

Η ΕΕΤ έλαβε ενεργό μέρος στις εργασίες και προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας για τον καθορισμό του περιεχομένου της σχετικής οδηγίας 91/308/ΕΟΚ και συνέβαλε στην προετοιμασία και σύνταξη του αντίστοιχου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή. Η έκδοση αυτού του μικρού βοηθήματος εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΕΕΤ με στόχο την υποβοήθηση και διευκόλυνση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων για την ενημέρωσή τους και την ενιαία εφαρμογή του νόμου αυτού, καθώς και για τη δημιουργία σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα κατάλληλων λειτουργιών που να εκλογικεύουν τις σχετικές προληπτικές ενέργειες και να μην επιτρέπουν την άνευ σοβαρού λόγου απασχόληση του αρμόδιου κεντρικού φορέα.