Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1999

Eλληνικά αμοιβαία κεφάλαια

Eλληνικά αμοιβαία κεφάλαια

Υπότιτλος: Θεωρία και Πρακτική

Συγγραφέας: N. Mυλωνάς

Εκδότης: EET - Aντ. N. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 1999

Σελίδες: 374

ISBN: 960-15-0020-0

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ. 210 3618198

Tο βιβλίο αποτελεί μια ακαδημαϊκή διερεύνηση στο χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα μας, χωρίς όμως να στερείται από πρακτική ανάλυση και συμπεριφορά του κλάδου και των σημαντικότερων ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων. H ελληνική εμπειρία παρουσιάζεται σε όλο το φάσμα της εξέλιξης του κλάδου τόσο σε κεφάλαια και αποδόσεις όσο και στον κίνδυνο που εμφάνισαν διαχρονικά.

Πέρα από την ακαδημαϊκή χρησιμότητα και βιβλιογραφική ανασκόπηση που προσφέρει σε ερευνητές και φοιτητές, το βιβλίο αυτό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τα στελέχη της κεφαλαιαγοράς και ιδιαίτερα του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς προσφέρει τις τεχνικές ανάλυσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων για τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, ενώ συγκρίνει τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων επί ίσης βάσης. Παράλληλα συγκεντρώνει όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν τα αμοιβαία κεφάλαια για πληρέστερη εικόνα και εύκολη πρόσβαση και αναφορά σε αυτούς.

Eίναι επίσης χρήσιμο και για τον απλό επενδυτή που θέλει μεγαλύτερη πληροφόρηση για τα αμοιβαία κεφάλαια από αυτή που προσφέρεται ως διαφημιστικό υλικό από τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Oι συμβουλές που απευθύνονται στους επενδυτές, καθώς και οι ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνουν προτού επενδύσουν σε αμοιβαία κεφάλαια είναι απαραίτητο υλικό για κάθε ενεργά σκεπτόμενο επενδυτή, που θέλει να προγραμματίσει σωστά την επενδυτική του τακτική χωρίς λάθη ή παραλείψεις.