Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

4,4 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 900 εκατ. ευρώ σε σχέση με την περίοδο 18 Ιουλίου – 18 Σεπτεμβρίου 2018) θα διοχετευθούν στον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον πρόσφατα επικαιροποιημένο πίνακα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 18 Ιουλίου – 18 Σεπτεμβρίου 2018.

Όπως προκύπτει, 67,1 δισ. ευρώ πόροι του EFSI οδήγησαν στην υλοποίηση επενδύσεων εντός της ΕΕ συνολικού ύψους 344,4 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 1,6 και 9,6 δισ. ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με τα στοιχεία Ιουλίου – Αυγούστου 2018).