Επικαιρότητα

Σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής για θέματα Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (‘IMCO’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες

Τον Σεπτέμβριο 2018, η Επιτροπή ‘IMCO’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της νομικής επεξεργασίας της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες εκπόνησε σχέδιο έκθεσης με προτεινόμενες τροποποιήσεις, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Σχέδιο έκθεσης