Επικαιρότητα

Στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ») για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα για το έτος 2017

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΤΟ δημοσίευσε την έκδοση “Facts and Figures 2018” στην οποία περιλαμβάνεται εκτενής παρουσίαση των βασικότερων ποσοτικών στοιχείων και ποιοτικών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος για το έτος 2017 (π.χ. συνολικές καταθέσεις, αξία δανείων, αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, μη εξυπηρετούμενα δάνεια), τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και ανά κράτος μέλος.

EBF Facts & Figures