Επικαιρότητα

Στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων τραπεζών μελών ΕΕΤ Α’ Εξαμήνου 2018

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ και ειδικότερα στην ενότητα «Στατιστικά Στοιχεία» έχουν αναρτηθεί πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα στοιχεία ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών μελών της για το α’ εξάμηνο του 2018.

Στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων τραπεζικών ομίλων Α’ Εξαμήνου 2018