Επικαιρότητα

Ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια (νέων και υφιστάμενων) χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα Ιούλιο 2018.

MFI Interest Rates