Επικαιρότητα

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς τον Μάρτιο 2018

Στις 29 Αυγούστου 2018, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς τον Μάρτιο 2018.

Tο ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε κατά 3,5% και διαμορφώθηκε σε 32,8 τρισ. ευρώ (31/3/2017: 34 τρισ. ευρώ). Περαιτέρω, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε σε 3,9% (31/3/2017: 5,0%). 

Δελτίο τύπου ΕΚΤ