Επικαιρότητα

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 6 της από 26/7/2018 ΠΝΠ με την οποία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018

Στις 8 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3220) η Απόφαση ΠΟΛ 1150/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης των πληγέντων και αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

ΦΕΚ Β’ 3220/6.8.2018